Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday309
mod_vvisit_counterThis week3755
mod_vvisit_counterThis month4856
mod_vvisit_counterAll days386468

We have: 4 guests, 1 bots online
Today: Sep 25, 2016

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Tuấn

0983.212.227

Chat with himCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hồng Hà, Chuyên:
Test PDF Print E-mail
Written by Aparent   
Wednesday, 21 September 2016 03:34

Test data

Last Updated on Saturday, 24 September 2016 10:07
 
2thuelaixe.com - Cho thuê lái xe theo tháng, tuần, ngày, giờ PDF Print E-mail
Written by Aparent   
Friday, 30 July 2010 09:42

www.thuelaixe.com - Cho thue lai xe theo thang, ngay, gi? (t?i Ha N?i)


Cho thue lai xeDu?c t? minh c?m vo lang dua gia dinh di shopping, du l?ch do day la m?t ni?m h?nh phuc!

Du?c ng?i sau tay lai tren chi?c xe than yeu c?a minh cung chinh la s? thu gian gi?i t?a stress tru?c nh?ng ap l?c c?a cong vi?c va cu?c s?ng. Nhung  do d?c thu c?a xa h?i chung ta, nhi?u khi mu?n v?y l?i khong th? lam du?c v?y? Nay nhe:

- Vao ph? c? bi?t d? xe ? dau? D? xe ngoai du?ng li?u guong den co con nguyen v?n?

- Ai ch?ng mu?n th? hi?n minh tru?c d?i tac trong cac cu?c g?p g?, thuong th?o, b?n t? minh lai xe vao th?i di?m nhu v?y co nen hay khong?

- Lien hoan, ti?c tung, vui nh?u ch?c khong th? thi?u ru?u bia. Th?t nguy hi?m va nhi?u r?c r?i co th? x?y ra, n?u b?n v?n mu?n ng?i sau tay lai!

- Bi?t lam sao day khi khong co th?i gian d? di don ru?c ngu?i than, b?n be, d?i tac … Xe khong co ngu?i lai!

Hay v?ng tin va giao xe c?a b?n cho chung toi. Chung toi luon s?n sang g?i t?i giup b?n nh?ng lai xe chuyen nghi?p tin c?y ph?c v? b?n m?i luc, m?i noi.


B?ng gia cho thue lai xe :

1, Thue lai xe theo ngay, gi?

Th?i gian ph?c v? Gia thanh

Gi? thu?ng

(6:00 - 18:00)

Gi? dem

(18:01 - 05:59)

N?a ngay (1-4 ti?ng) 250.000 VND 300.000 VND
C? ngay (5-9 ti?ng) 500.000 VND 600.000 VND
Ph? tr?i (1 ti?ng) 60.000 VND 70.000 VND

 

Luu y:

- Th?i gian ph? tr?i t?i da la 1 ti?ng.

- Chi phi tren chua bao g?m phi xang, c?u du?ng, chi phi luu dem c?a lai xe khi khach hang di cong tac xa.

- Ca thue n?a ngay (ho?c c? ngay) n?u co >= 2 ti?ng (ho?c >=4 ti?ng) thu?c gi? dem thi s? tinh ca thue theo gia gi? dem


2, Thue lai xe theo thang

Cong ty chung toi cung c?p lai xe theo thang, m?t ngay lai xe ph?c v? khong qua 09 ti?ng.

Gia thanh: 12 tri?u VND/ thang (khong bao g?m VAT)


Luu y:

- Th?i gian ph? tr?i t?i da la 1 ti?ng so v?i th?i gian d?t tru?c d? phia cong ty s?p x?p nhan s? h?p ly.

- Chi phi tren chua bao g?m phi xang, c?u du?ng, chi phi luu dem c?a lai xe khi khach hang di cong tac xa.


Lien h?:

CONG TY C? PH?N D?U TU VA THUONG M?I H?NG HA
(66/48 - Ng?c Lam – Long Bien – Ha N?i)

Tel: 04.36502676

Hotline cho thue lai xe:  Mr. Tu?n 0983.21.22.27

Website: http://aparent.vn | http://thuelaixe.com

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

 

Th?i gian ph?c v?

Gia thanh
Gi? thu?ng Gi? dem
N?a ngay (1-4 ti?ng) 200.000 VND 250.000 VND
C? ngay (10 ti?ng) 400.000 VND 500.000 VND
Ph? tr?i (1 ti?ng) 40.000 VND 60.000 VND

?>

Last Updated on Saturday, 24 September 2016 10:08
 
1thuelaixe.com - Cho thuê lái xe theo tháng, tuần, ngày, giờ PDF Print E-mail
Written by Aparent   
Friday, 30 July 2010 09:42

www.thuelaixe.com - Cho thue lai xe theo thang, ngay, gi? (t?i Ha N?i)


Cho thue lai xeDu?c t? minh c?m vo lang dua gia dinh di shopping, du l?ch do day la m?t ni?m h?nh phuc!

Du?c ng?i sau tay lai tren chi?c xe than yeu c?a minh cung chinh la s? thu gian gi?i t?a stress tru?c nh?ng ap l?c c?a cong vi?c va cu?c s?ng. Nhung  do d?c thu c?a xa h?i chung ta, nhi?u khi mu?n v?y l?i khong th? lam du?c v?y? Nay nhe:

- Vao ph? c? bi?t d? xe ? dau? D? xe ngoai du?ng li?u guong den co con nguyen v?n?

- Ai ch?ng mu?n th? hi?n minh tru?c d?i tac trong cac cu?c g?p g?, thuong th?o, b?n t? minh lai xe vao th?i di?m nhu v?y co nen hay khong?

- Lien hoan, ti?c tung, vui nh?u ch?c khong th? thi?u ru?u bia. Th?t nguy hi?m va nhi?u r?c r?i co th? x?y ra, n?u b?n v?n mu?n ng?i sau tay lai!

- Bi?t lam sao day khi khong co th?i gian d? di don ru?c ngu?i than, b?n be, d?i tac … Xe khong co ngu?i lai!

Hay v?ng tin va giao xe c?a b?n cho chung toi. Chung toi luon s?n sang g?i t?i giup b?n nh?ng lai xe chuyen nghi?p tin c?y ph?c v? b?n m?i luc, m?i noi.


B?ng gia cho thue lai xe :

1, Thue lai xe theo ngay, gi?

Th?i gian ph?c v? Gia thanh

Gi? thu?ng

(6:00 - 18:00)

Gi? dem

(18:01 - 05:59)

N?a ngay (1-4 ti?ng) 250.000 VND 300.000 VND
C? ngay (5-9 ti?ng) 500.000 VND 600.000 VND
Ph? tr?i (1 ti?ng) 60.000 VND 70.000 VND

 

Luu y:

- Th?i gian ph? tr?i t?i da la 1 ti?ng.

- Chi phi tren chua bao g?m phi xang, c?u du?ng, chi phi luu dem c?a lai xe khi khach hang di cong tac xa.

- Ca thue n?a ngay (ho?c c? ngay) n?u co >= 2 ti?ng (ho?c >=4 ti?ng) thu?c gi? dem thi s? tinh ca thue theo gia gi? dem


2, Thue lai xe theo thang

Cong ty chung toi cung c?p lai xe theo thang, m?t ngay lai xe ph?c v? khong qua 09 ti?ng.

Gia thanh: 12 tri?u VND/ thang (khong bao g?m VAT)


Luu y:

- Th?i gian ph? tr?i t?i da la 1 ti?ng so v?i th?i gian d?t tru?c d? phia cong ty s?p x?p nhan s? h?p ly.

- Chi phi tren chua bao g?m phi xang, c?u du?ng, chi phi luu dem c?a lai xe khi khach hang di cong tac xa.


Lien h?:

CONG TY C? PH?N D?U TU VA THUONG M?I H?NG HA
(66/48 - Ng?c Lam – Long Bien – Ha N?i)

Tel: 04.36502676

Hotline cho thue lai xe:  Mr. Tu?n 0983.21.22.27

Website: http://aparent.vn | http://thuelaixe.com

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

 

Th?i gian ph?c v?

Gia thanh
Gi? thu?ng Gi? dem
N?a ngay (1-4 ti?ng) 200.000 VND 250.000 VND
C? ngay (10 ti?ng) 400.000 VND 500.000 VND
Ph? tr?i (1 ti?ng) 40.000 VND 60.000 VND

?>

Last Updated on Saturday, 24 September 2016 10:07
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2